Prenatálna starostlivosť | gynscreen.sk

Prenatálna starostlivosť

Postaráme sa o Vás počas tehotenstva

Štandardné a nadštandardné vyšetrenia mamičky a bábätka

Vyšetrenie v I. trimestri

Prvotrimestrálny kombinovaný screening

Obdobie medzi 11+0 - 13+6 týždňom tehotnosti je ideálne pre vykonanie tzv. prvotrimestrálneho kombinovaného screeningu. Toto vyšetrenie slúži k určeniu výšky rizika chromozómovej chyby a k zachyteniu niektorých vrodených vývojových chýb plodu.

Najčastejšími chromozómovými abnormalitami sú:

Downov syndróm / trizómia 21

Edwardsov syndróm / trizómia 18

Patauov syndróm / trizómia 13

Čo vyšetrujeme?

Pri screeningovom ultrazvukovom vyšetrení hodnotíme celkovú morfológiu plodu (sonoanatómiu), tj. vyvíjajúci sa pohybový aparát, centrálny nervový systém, tráviaci trakt, srdce, vylučovací trakt, placentu a plodovú vodu.

Detegujeme markery genetických chýb, ako je šijové prejasnenie (nuchálna translucencia, NT), ktoré meriame podľa medzinárodných štandardov. Normálna hodnota nuchálnej translucencie znižuje riziko možnej chromozómovej chyby a vrodenej chyby srdca plodu.

Ďalej vyšetrujeme nosovú kosť (NB), prietok krvi cez trojcípu chlopňu v srdci (trikuspidálna regurgitácia, TR), prietok krvi  v žilovej spojke ductus venosus (DV) a  intrakraniálnu translucenciu, ktorá je nepriamym markerom rázštepu chrbtice už v I. trimetri.

OSCAR (one-stop clinic for assessment of fetal risk)

Okrem certifikovaného I. trimestrálneho ultrazvukového vyšetrenia Vám počas jednej návštevy ponúkame odber krvi na stanovenie biochemických markerov (PAPP-A a hCG), ktorých hladina je pre niektoré syndrómy špecifická. Kombináciou podrobného ultrazvukového vyšetrenia plodu  a biochemických markerov z krvi matky sa pomocou sofistikovaného počítačového programu určí individuálne riziko pre najčastejšie závažné vrodené vývojové chyby u každej vyšetrenej pacientky. Výsledkom je najpresnejšie stanovenie rizika chromozómovej chyby, získané podľa FMF (Fetal Medicine Foundation London) štandardov. Pri  zvýšenom riziku chromozómovej chyby navrhujeme ďalší postup, ktorý stanovené riziko  potvrdí alebo vylúči.

Záchyt plodov s Downovým
syndrómom na úrovni 93-96%

Kombináciou multimarkerového ultrazvukového vyšetrenia a odberu krvi  je záchyt plodov s Downovým syndrómom na úrovni 93-96%

Čo ešte môžeme počas vyšetrenia v I. trimestri zistiť?

presné stanovenie dĺžky tehotnosti a termínu pôrodu

diagnostika viacplodovej gravidity, určenie typu

riziko preeklampsie (ochorenie v tehotnosti prejavujúce sa vysokým krvným tlakom)

Vyšetrenie v II. trimestri

Morfologický ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetrenie v II. trimestri tzv. morfologický ultrazvuk slúži k podrobnému posúdeniu jednotlivých orgánov a systémov plodu. Toto obdobie je najlepšie k detekcii štrukturálnych chýb, vzácnejších genetických syndrómov a k posúdeniu markerov chromozómových abnormalít.

V období II. trimestra, ideálne medzi 20.-23. týždňom tehotnosti hodnotíme vývoj centrálneho nervového systému, kostry, srdca, pľúc, tráviaceho a vylučovacieho traktu, končatín, genitálu, pupočníkových ciev, atď.

Súčasťou ultrazvukového vyšetrenia je aj posúdenie množstva plodovej vody, uloženia placenty a meranie dĺžky krčka maternice.  3D/4D technológiu používame k upresneniu prípadnej vrodenej vývojovej chyby (hlavne rázštepových chýb) a získaniu fotodokumentácie pre rodičov. V prípade pozitívneho nálezu zabezpečíme ďalší manažment tehotnosti (second opinion, genetickú konzultáciu, odber plodovej vody) na vyššom pracovisku.

Podrobný výklad a prítomnosť partnera počas celého ultrazvukového vyšetrenia je samozrejmosťou

Vyšetrenie v III. trimestri

V tomto období kontrolujeme:

biometriu plodu (rast plodu a jeho symetriu)

polohu plodu v maternici

množstvo plodovej vody a placentu

prítomnosť štrukturálnych chýb plodu detekovatelných v III. trimestri

Opäť hodnotíme základnú anatómiu plodu, aj keď kvalita zobrazenia a detekcia vrodených vývojových chýb je už v tejto fáze tehotnosti veľkosťou plodu limitovaná.

Meranie rýchlosti prúdenia krvi v pupočníku a ďalších cievach plodu (dopplerovské vyšetrenie), nám umožní posúdiť stav plodu a úroveň fungovania placenty.

Objednajte sa na kvalitnú prenatálnu diagnostiku ešte dnes

Pracujeme s moderným ultrazvukovým prístrojom najvyššej triedy, ktorý nám umožňuje poskytnúť maximálnu informáciu o Vašom dieťatku a možnom riziku už na začiatku tehotnosti.

Naše bohaté skúsenosti Vám pomôžu prejsť týmto najkrajším obdobím v živote ženy... Dovoľte nám sprevádzať Vás...

U nás ste v dobrých rukách

Objednať sa

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.